cobiz
26 مهر 1401 - 15:37

گفت‌وگوی متفاوت با تعدادی از عناصر آشوب‌های اخیر در تهران/ از کال‌آف‌دیوتی تا خرید سلاح گرم از ترکیه

آشوبگران دستگیر شده در اغتشاشات تهران، معتقدند همه‌شان فریب رسانه‌های خارجی فارسی زبان را خورده و بازیچه قرار گرفته‌اند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس در پی حوادث اخیر ایجاد ناآرامی ها و اغتشاشات توسط برخی از آشوبگران در کشور، تعدادی از این اغتشاشگران توسط سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ  دستگیر شدند. یکی از اغتشاشگران که در حوادث اخیر در تهران دستگیر شده، می‌گوید: من دو اسلحه سرد با خودم حمل می کردم و میخ هایی که برای پنچر کردن لاستیک خودروها و موتورهای نیروهای انتظامی در اختیارم بود را به دلیل زیبایی آن ها خریدم. من دو اسلحه سرد با خودم حمل می کردم و میخ هایی که برای پنچر کردن لاستیک خودروها و موتورهای نیروهای انتظامی در اختیارم بود را به دلیل زیبایی آن ها خریدم.یکی دیگر از این اغتشاشگران می گوید: من در محل پاساژ شانزلیزه استقرار داشتم. و بنده به خاطر نقص عضوی که دارم دو سه عدد کوکتل مولوتوف به من دادند و من هم به این و آن دادم. می گویدمن در محل پاساژ شانزلیزه استقرار داشتم. و بنده به خاطر نقص عضوی که دارم دو سه عدد کوکتل مولوتوف به من دادند و من هم به این و آن دادم.کوکتل مولوتوفیکی دیگر از دستگیرشدگان می‌گوید: من دوستی به نام عارف داشتم. او از نحوه آشنایی خود با عارف گفت همان سال های اولی که در ترکیه بودم عارف با خواهرش به ترکیه آمده بود و خواهر در نزدیکی محل کار من تصادف می کند و من هم به دلیل اینکه دیدم آنها ایرانی صحبت میکنند کمک‌شان کردم. من دوستی به نام عارف داشتم. او از نحوه آشنایی خود با عارف گفت همان سال های اولی که در ترکیه بودم عارف با خواهرش به ترکیه آمده بود و خواهر در نزدیکی محل کار من تصادف می کند و من هم به دلیل اینکه دیدم آنها ایرانی صحبت میکنند کمک‌شان کردم.ترکیهاو ادامه می‌دهد: عارف گفت وقتی به ایران آمدی هرچه نیاز داشتی به من بگو. وقتی که به ایران آمدم دوست دیگری به من گفت برای اغتشاشات سلاح گرم می خواهم من هم با عارف تماس گرفتم چون او سلاح های مختلفی نظیر یوزی داشت و دستش با توجه به این که لب مرز بودند باز بود. ۲۰ تیر به من داد من هفت تیر آن را در نزد خود نگه داشتم و مابقی تیرها را به دوستم دادم و قریب به ۳۰ میلیون تومان بابت اسلحه و تیرها به عارف دادیم. عارف گفت وقتی به ایران آمدی هرچه نیاز داشتی به من بگو. وقتی که به ایران آمدم دوست دیگری به من گفت برای اغتشاشات سلاح گرم می خواهم من هم با عارف تماس گرفتم چون او سلاح های مختلفی نظیر یوزی داشت و دستش با توجه به این که لب مرز بودند باز بود. ۲۰ تیر به من داد من هفت تیر آن را در نزد خود نگه داشتم و مابقی تیرها را به دوستم دادم و قریب به ۳۰ میلیون تومان بابت اسلحه و تیرها به عارف دادیم.آن رایکی از افراد دیگر دستگیرشده هم گفته است: من در جریان اغتشاشات اخبار را از اینستاگرام و ترجیحا از رسانه من و تو دنبال می کردم. او ادامه می‌دهد من  باور دارم وقتی یک موضوع به سرعت در فضای مجازی بولد می شود آن داستان بودار است. من در جریان اغتشاشات اخبار را از اینستاگرام و ترجیحا از رسانه من و تو دنبال می کردم. او ادامه می‌دهد من  باور دارم وقتی یک موضوع به سرعت در فضای مجازی بولد می شود آن داستان بودار است.برخی دیگر از اغتشاشگران در رابطه با تاثیر فضای مجازی در افکار عمومی و مدیریت اغتشاشات توسط معاندین در این فضا گفتند:  در فضای مجازی پیاز داغ این اغتشاشات را بیشتر می کردند عموی من در بلوار کشاورز مغازه لوازم تحریر دارد و من در هنگام مراجعه به آنجا می دیدم که خبری دربلوارکشاورز نیست اما در برخی از رسانه ها مشاهده می کردیم که می گفتند الان میدان ولیعصر وضعیت آرامی ندارد و آن جا را نا امن نشان می دادند. در فضای مجازی پیاز داغ این اغتشاشات را بیشتر می کردند عموی من در بلوار کشاورز مغازه لوازم تحریر دارد و من در هنگام مراجعه به آنجا می دیدم که خبری دربلوارکشاورز نیست اما در برخی از رسانه ها مشاهده می کردیم که می گفتند الان میدان ولیعصر وضعیت آرامی ندارد و آن جا را نا امن نشان می دادند.میدان ولیعصریکی دیگر از اغتشاشگران می‌گوید: برخی ها تحت تاثیر قرار می گیرند و جو گیر هستند و تحت تاثیر بازی های کامپیوتری و رایانه ای قرار می گیرند یکی دیگر از فریب خوردگان می گوید من وقتی به میدان می رفتم می دیدم که برخی نوجوانان و جوانان هیجان زده می شدند. برخی ها تحت تاثیر قرار می گیرند و جو گیر هستند و تحت تاثیر بازی های کامپیوتری و رایانه ای قرار می گیرند یکی دیگر از فریب خوردگان می گوید من وقتی به میدان می رفتم می دیدم که برخی نوجوانان و جوانان هیجان زده می شدند.یکی دیگر از اغتشاشگران می گوید: وقتی دختری که در محله باغ فردوس تهران از ماشین بی ام و پیاده می‌شود و شالش را هوا می کند و می چرخاند و شعار زن زندگی آزادی را سر می دهد از روی هیجان است و نه از غم نان و نه از غم امنیت. وقتی دختری که در محله باغ فردوس تهران از ماشین بی ام و پیاده می‌شود و شالش را هوا می کند و می چرخاند و شعار زن زندگی آزادی را سر می دهد از روی هیجان است و نه از غم نان و نه از غم امنیت.او ادامه می‌دهد اکثر افرادی که در اغتشاشات بودند از روی هیجان بود انگار به عروسی و برای تماشا آمده اند. یکی دیگر از فریب خوردگان هم گفته: در فضای مجازی پر شده بود و من وقتی در روزهای اول کلیپ های مربوط به ناآرامی ها را میدیدم خیلی گریه می شدم من توطئه را قبول دارم اما کلیپ ها از شلوغی ها خبر می داد هنوز بخشی از وجودم می گوید اینها توطئه هست و ما فریب رسانه را خوردیم. در فضای مجازی پر شده بود و من وقتی در روزهای اول کلیپ های مربوط به ناآرامی ها را میدیدم خیلی گریه می شدم من توطئه را قبول دارم اما کلیپ ها از شلوغی ها خبر می داد هنوز بخشی از وجودم می گوید اینها توطئه هست و ما فریب رسانه را خوردیم.یکی دیگر از اغتشاشگران می‌گوید: اواخر سال ۹۸ بود که برای به ترکیه رفتن اقدام کردم در آن زمان وقتی در بندرعباس زندگی میکردیم مامور جایگاه سوخت را به آتش کشیدند و آن صحنه قطعاً به خاطره اقتصاد و آزادی نیست و آن چیزی است که فقط از دست تو باش بر می آید. اواخر سال ۹۸ بود که برای به ترکیه رفتن اقدام کردم در آن زمان وقتی در بندرعباس زندگی میکردیم مامور جایگاه سوخت را به آتش کشیدند و آن صحنه قطعاً به خاطره اقتصاد و آزادی نیست و آن چیزی است که فقط از دست تو باش بر می آید.یکی دیگر از عناصر آشوبگران هم می گوید: کدام مردمی مامور نیروی انتظامی خود را می کشند و سر می برند. این که بشینند آن سوی مرز و بگویند لنگش کنید و مردم را به کف خیابان ها بریزند و خودشان از آن سوی مرزها فریب خوردگان را مدیریت کنند عقلانی نیست. کدام مردمی مامور نیروی انتظامی خود را می کشند و سر می برند. این که بشینند آن سوی مرز و بگویند لنگش کنید و مردم را به کف خیابان ها بریزند و خودشان از آن سوی مرزها فریب خوردگان را مدیریت کنند عقلانی نیست.نیروی انتظامیفریب خوردگان دستگیر شده همگی معتقد بودند که همه ما فریب این رسانه‌ها را خورده ایم و بازیچه قرار گرفته‌ایم. فریب خوردگان دستگیر شده همگی معتقد بودند که همه ما فریب این رسانه‌ها را خورده ایم و بازیچه قرار گرفته‌ایم.در ادامه فیلم توضیحات افرادی که در اغتشاشات اخیر در تهران دستگیر شده بودند، آمده است: پایان پیام/
منبع: فارس
شناسه خبر: 790595