cobiz
16 آبان 1401 - 14:30

وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران از دانشگاه عالی دفاع ملی

وابستگان نظامی ۲۷ کشور مقیم تهران صبح امروز (دوشنبه ۱۶ آبان) با حضور در دانشگاه عالی دفاع ملی از مراکز علمی و تحقیقاتی این دانشگاه بازدید کردند. به گزارش خبرنگار مهر، وابستگان نظامی ۲۷ کشور مقیم تهران صبح امروز (دوشنبه ۱۶ آبان) با حضور در دانشگاه عالی دفاع ملی از مراکز علمی و تحقیقاتی این دانشگاه بازدید کردند. خبرنگار مهرتحقیقاتیدانشگاهدر ادامه این بازدید؛ نشست هماهنگی همایش هندسه نظم نوین جهانی نیز برگزار شد، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی در جریان این نشست، طی سخنانی اظهار داشت: این نشست ظرفیت بسیار خوبی برای آشنایی شما نمایندگان نیروهای مسلح کشورهای دوست و هم‌پیمان با دانشگاه عالی دفاع ملی و همچنین زمینه سازی گسترش ارتباط علمی و فناوری است. آشنایی شماهم‌پیمانسازی گسترشسردار احمدی مقدم هدف دیگر این نشست را آماده سازی شرایط برای برگزاری نشست بین المللی در حوزه برسی هندسه نظام نوین جهانی دانست و گفت: شرایط روز جهان و اتفاقات مختلف نیازمند بررسی‌های دقیق علمی و دانشگاهی است. المللیمختلفوی با اشاره به جنگ اوکران و روسیه و تاثیر آن بر جهان، ادامه داد: جنگ اوکراین، تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی تامین غذا و انرژی جهان را تحت تاثیر قرار داده و چالش‌های متعددی را برای کشورهای مختلف به وجود آورده و کشورهای بسیاری از این حوادث تاثیر پذیرفته‌اند که نیازمند بررسی‌های دقیق علمی و دانشگاهی است تا با همکاری‌های بیشتر بتوان از تکرار این حوادث جلوگیری کرد. اوکرانمختلففرمانده دانشگاه عالی دفاع ملی افزود: تحولات جهان نشان می‌دهد که نظام جهانی در حال تغییر است و نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است که می‌طلبد مراکز علمی و دانشگاهی این تحولات و نظم نوین جهانی را تبیین کنند. جهان نشانگیریسردار احمدی مقدم مفهوم شناسی نظم نوین جهانی را از جمله اهداف مراکز علمی و دانشگاهی دانست و گفت: بر همین اساس همایش برسی تغییر هندسه نظم جدید جهانی در اردیبهشت سال آینده به مدت دو روز در تهران برگزار خواهد شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 835001